Partneri & Donatori

Socijalno preduzeće pokrenula je organizacija Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije (SRH Srbija), u okviru programa „Socijalna prava za osetljive grupe“ (SoRi), Nemačke razvojne saradnje, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).

Cilj projekta „Socijalna prava za osetljive grupe“  je poboljšanje uslova za obezbeđivanje jednakih socijalnih prava za osetljive grupe u odabranim opštinama Zapadnog Balkana. SRH Srbija i projekat SoRi imaju dugogodišnju uspešnu saradnju.

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) je organizacija koje posluje u celom svetu u okviru međunarodne saradnje sa ciljem održivog razvoja.

Od svog osnivanja 2002. godine, Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije – SRH Srbija radi na kreiranju okruženja koje će biti oslobođeno diskriminacije i rodno ravnopravno, u kojem će svi pojedinci moći da se razvijaju, napreduju i donose informisane odluke u pogledu različitih aspekata života, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje.