Inovativni vid pomoćI osetljivim grupama u srbiji – socijalno preduzeće „Talk and Talk“

Inovativni vid pomoćI osetljivim grupama u srbiji – socijalno preduzeće „Talk and Talk“

Beograd, 1. decembar 2017 – U Beogradu je otvoreno socijalno preduzeće „Talk and Talk“, centar za održavanje različitih vrsta konferencija i događaja, kao i rad u zajedničkom prostoru (coworking), čiji je cilj poboljšanje društvenog statusa socijalno ugroženih populacija u našem društvu, kroz njihovo zapošljavanje i izdvajanjem od dobiti kompanije.

Naime, određeni deo zarade „Talk and Talk“ namenjen je podršci osetljivim grupama, kao što su izbeglice, povratnici, pripadnici romske populacije, osobe sa invaliditetom, oboleli od HIV/AIDS-a, poboljšanju njihovih socijalnih i ljudskih prava i pristupa neophodnim socijalnim i zdravstvenim uslugama.

Prepoznavši probleme naših sugrađana iz ovih društvenih grupa, socijalno preduzeće pokrenula je organizacija Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije (SRH Srbija), u okviru programa „Socijalna prava za osetljive grupe“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

U našoj zemlji pripadnici romske i drugih osetljivih populacija često nemaju odgovarajući pristup socijalnim uslugama ili nedovoljno znaju o socijalnim pravima i pomoći koje su im na raspolaganju, naročito onim koje se tiču obrazovanja, zdravstva i stanovanja”, istakao je Žikica Asković iz Regionalnog omladinskog centra Niš. Ova organizacija direktno radi sa osetljivim grupama stanovništva na jugu Srbije i biće jedna od onih koje će dobijati sredstva od „Talk and Talk“. „Zbog toga je značajan ovakav novi vid podrške, koji će pomoći ugroženim građanima da dobiju adekvatnu pomoć, a i saznaju šta im je sve na raspolaganju“, dodaje Asković.

Inovativni, savremeni koncepti socijalnog preduzetništva i sve popularnijeg coworking-a iskorišćeni su u ovom slučaju za pomoć osetljivim grupama. U našoj zemlji je u socijalnim preduzećima angažovano nešto više od 10.000 ljudi. Njihov doprinos domaćem BDP-u je 0,2 odsto*, dok je u EU trenutno iznosi 11 procenata.

Iz tog razloga smo pokrenuli ovo preduzeće, koje za cilj nema čistu dobit, već doprinos poboljšanju ljudskih prava, i samim tim rešavanju socijalnih problema”, rekla je Dragana Stojanović, izvršna direktorka SRH Srbija, naglasivši da su donacije namenjene onima koji pružaju usluge osetljivoj populaciji ili direktno ugroženim pojedincima i porodicama.

„Talk and Talk” svojim korisnicima, pored mogućnosti da pomognu, nudi konferencijsku salu kapaciteta do 45 mesta, uz četiri kancelarije za freelance, kreativne i ostale aktivnosti, brzu internet konekciju, prevodilačku opremu i opremljenu kuhinju. Nalazi se u centru grada, u Beogradskoj 52. Za korisnike će biti organizovane i besplatne edukacije u oblastima bitnim za unapređenje njihovog rada i poslovanja.

Stanislava Vidović, viša projektna menadžerka u GIZ-u napomenula je da je socijalno preduzeće nastavak prakse GIZ-a, od dolaska ove organizacije u Srbiju. „Održiv ekonomski razvој i rast zaposlenosti jedan je od prioriteta rada GIZ-a u Srbiji, i smatramo da ovim inovativnom kombinacijom socijalnog preduzetništva i coworking-a doprinosimo ispunjenju tog zadatka”, zaključila je Vidović. 

* Istraživanje u okviru projekta Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća, koji je podržala EU

O Asocijaciji za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije (SRH Srbija)

Od svog osnivanja 2002. godine, Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije – SRH Srbija radi na kreiranju okruženja koje će biti oslobođeno diskriminacije i rodno ravnopravno, u kojem će oni moći da se razvijaju, napreduju i, podržavajući njihov slobodan izbor, donose informisane odluke u pogledu različitih aspekata života, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje. 

O Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju (GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) je implementaciona organizacija Nemačke Vlade koja u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), podržava Srbiju kroz mnogobrojne bilateralne i regionalne projekte. Od 2000. godine, Savezna Republika Nemačka je kroz neposrednu pomoć izdvojila za Srbiju 1,7 milijarde evra dok je putem EU fondova donirala dodatnih 520 miliona evra, što predstavlja najveći pojedinačni iznos razvojne pomoći koji je neka država uputila Srbiji.