Doniraj

Svi zainteresovani da pomognu rad socijalnog preduzeća „Talk and Talk“ i osetljive grupe u našem društvu, mogu uplatiti donaciju na račun „Talk and Talk“: 

Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije – SRH Srbija
Dinarski račun: 205-210554-90

Za devizne uplate
Naziv: Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije
Naziv i adresa banke: Komercijalna banka AD Belgrade, Svetog Save 14
Broj računa: 0070800039329
Bank code: 205
Swift code: KOBBRSBG
IBAN: RS35205007080003932987